Κατηγορία Α1’(Αυτόματο - Παπί):

Δικαίωμα οδήγησης για μοτοσικλέτα έως 34 PS (Ίππους) = 25 kw ή 0,16 kw/kg. Μετά από 2 έτη μετατρέπεται σε κατηγορία Α απεριορίστων κυβικών (Σταδιακή πρόσβαση αλλά για αυτόματη μοτοσικλέτα). Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος και ισχύει έως το 65ο έτος.
Αν ο οδηγός έχει και κάποια από τις κατηγορίες Γ’ ή Δ’ ή Β’+Ε’ ή Γ’+Ε’ ή Δ’+Ε’ ή ΤΑΞΙ τότε ισχύει για 5 χρόνια.
Ελάχιστα υποχρεωτικά μαθήματα: 21 ώρες θεωρητική εκπαίδευση Κ.Ο.Κ (εάν δεν έχεις άλλο δίπλωμα), 11 ώρες θεωρητική εκπαίδευση ΜΟΤΟ και 10 ώρες πρακτική εκπαίδευση ΜΟΤΟ.

Κατηγορία Α1’ Σταδιακής Πρόσβασης:

Δικαίωμα οδήγησης για μοτοσικλέτα έως 34 PS (Ίππους) = 25 kw ή 0,16 kw/kg. Μετά από 2 έτη μετατρέπεται σε κατηγορία Α απεριορίστων κυβικών (Σταδιακή πρόσβαση). Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος και ισχύει έως το 65ο έτος.
Αν ο οδηγός έχει και κάποια από τις κατηγορίες Γ’ ή Δ’ ή Β’+Ε’ ή Γ’+Ε’ ή Δ’+Ε’ ή ΤΑΞΙ τότε ισχύει για 5 χρόνια.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο κυβισμός δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, στην πραγματικότητα υπάρχουν και μοτοσικλέτες 500cc που μπορούν να οδηγηθούν με δίπλωμα Α1’ (π.χ. γνωστή 500άρα έχει ισχύ 26,5 kw και βάρος 168kg.
Άρα: 26,5 kw/168kg=0.157<0.16kw).
Ελάχιστα υποχρεωτικά μαθήματα: 21 ώρες θεωρητική εκπαίδευση Κ.Ο.Κ (εάν δεν έχεις άλλο δίπλωμα), 11 ώρες θεωρητική εκπαίδευση ΜΟΤΟ και 10 ώρες πρακτική εκπαίδευση ΜΟΤΟ.

Κατηγορία Α2’ Μοτοσυκλέτα έως 34 KW:

Δικαίωμα οδήγησης για: Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW (46,94 hp) και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας, ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσικλέτας. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 20ο έτος και ισχύει για 15 έτη.
Ελάχιστα υποχρεωτικά μαθήματα: 21 ώρες θεωρητική εκπαίδευση Κ.Ο.Κ (εάν δεν έχεις άλλο δίπλωμα), 11 ώρες θεωρητική εκπαίδευση ΜΟΤΟ και 10 ώρες πρακτική εκπαίδευση ΜΟΤΟ.
Αν υπάρχει δίπλωμα κατηγορίας Α1’ τότε τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι 4 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης χωρίς να δώσει ο υποψήφιος ξανά θεωρητικά.

Κατηγορία Α’:

Δικαίωμα οδήγησης για μοτοσικλέτα οποιασδήποτε ισχύος ή σχέσης ισχύος/ βάρους ή κυβισμού. ). Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 21ο έτος και ισχύει έως το 65ο έτος.
Αν ο οδηγός έχει και κάποια από τις κατηγορίες Γ’ ή Δ’ ή Β’+Ε’ ή Γ’+Ε’ ή Δ’+Ε’ ή ΤΑΞΙ τότε ισχύει για 5 χρόνια.
Ελάχιστα υποχρεωτικά μαθήματα: 21 ώρες θεωρητική εκπαίδευση Κ.Ο.Κ (εάν δεν έχεις άλλο δίπλωμα), 11 ώρες θεωρητική εκπαίδευση ΜΟΤΟ και 10 ώρες πρακτική εκπαίδευση ΜΟΤΟ.
Αν υπάρχει δίπλωμα κατηγορίας Α1’ τότε τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι 4 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης χωρίς να δώσει ο υποψήφιος ξανά θεωρητικά.

Κατηγορία Β’:

Δικαίωμα οδήγησης για επιβατικά οχήματα έως 9 θέσεις μαζί με την θέση του οδηγού, και φορτηγά έως 3500kg μικτού βάρους, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750kg. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος και ισχύει έως το 65ο έτος.
Αν ο οδηγός έχει και κάποια από τις κατηγορίες Γ’ ή Δ’ ή Β’+Ε’ ή Γ’+Ε’ ή Δ’+Ε’ ή ΤΑΞΙ τότε ισχύει για 5 χρόνια.
Ελάχιστα υποχρεωτικά μαθήματα: 21 ώρες θεωρητική εκπαίδευση Κ.Ο.Κ και 20 ώρες πρακτική εκπαίδευση Αυτοκινήτου.

Κατηγορία Γ’ (έως 7500kg):

Δικαίωμα οδήγησης για φορτηγά έως 7500kg μικτού βάρους, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750kg.
Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β’ κατηγορίας τουλάχιστον. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος.
Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.
Ελάχιστα υποχρεωτικά μαθήματα: 7 ώρες θεωρητική εκπαίδευση και 10 ώρες πρακτική εκπαίδευση Φορτηγού.

Κατηγορία Γ’ (χωρίς όριο):

Δικαίωμα οδήγησης για φορτηγά έως 3501kg έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750kg. Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β’ κατηγορίας τουλάχιστον. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 21ο έτος.
Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.
Ελάχιστα υποχρεωτικά μαθήματα: 7 ώρες θεωρητική εκπαίδευση και 10 ώρες πρακτική εκπαίδευση Φορτηγού.
Από την Γ’ (έως 7500kg) στη Γ’ (χωρίς όριο), μετά τα 21ο έτος μετατρέπεται αυτόματα χωρίς εξετάσεις.

Κατηγορία Δ’:

Δικαίωμα οδήγησης για λεωφορεία με δυνατότητα έλξεως ελαφρού ρυμουλκούμενου έως 750kg.
Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β’ κατηγορίας τουλάχιστον. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 21ο έτος.
Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.
Ελάχιστα υποχρεωτικά μαθήματα: 7 ώρες θεωρητική εκπαίδευση και 10 ώρες πρακτική εκπαίδευση Λεωφορείου.
Στην περίπτωση που υπάρχει Γ’ κατηγορία, για την Δ’ κατηγορία απαιτούνται 6 πρακτικά μαθήματα λεωφορείου.

Κατηγορία Β’+Ε’:

Δικαίωμα οδήγησης για επιβατικά οχήματα έως 9 θέσεις μαζί με την θέση του οδηγού, και φορτηγά έως 3500kg μικτού βάρους, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου πάνω από 750kg.
Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β’ κατηγορίας τουλάχιστον και κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.
Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.

Κατηγορία Γ’+Ε’:

Δικαίωμα οδήγησης για φορτηγά έως 3501kg έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού και ρυμουλκούμενου ή επικαθήμενου μέγιστου φορτίου οριζόμενου από την εκάστοτε νομοθεσία.
Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Γ’ κατηγορίας.
Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.
Ελάχιστα υποχρεωτικά μαθήματα: 8 ώρες πρακτική εκπαίδευση με συρόμενο.

Κατηγορία Δ’+Ε’:

Δικαίωμα οδήγησης για λεωφορεία αρθρωτά ή λεωφορεία με δυνατότητα έλξεως ρυμουλκούμενου πάνω από 750kg και μέχρι του μέγιστου φορτίου οριζόμενου από την εκάστοτε νομοθεσία.
Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Δ’ κατηγορίας.
Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.